Semakan Kewujudan Hakmilik
Sila masukkan no. hakmilik :-
   
Negeri : SELANGOR
Daerah :
Mukim / Pekan /Bandar :
Jenis Geran :
No.hakmilik :
     
 
   
- Sila klik di sini untuk memaparkan contoh hakmilik.

Bagi pemohon yang memiliki geran hakmilik lama tidak seperti contoh, sila hadir ke pejabat tanah daerah / jajahan yang mengeluarkan hakmilik untuk mendapatkan geran hakmilik baru.